Styre - og årsmøte


Årsmøtet for 2024

Referat inneholder følgende:

Årsmøte Fjærkroa 10.02.2024

1. Dagsorden

2. Årsmelding

3. Referat av årsmøte


Styremøter 2024

Referat inneholder følgende:

Styremøte i Sleneset Båtforening den 8.01.2024


2 Feb 2024

Referat inneholder følgende:

Styremøte i Sleneset Båtforening den 2.02.2024


Referat inneholder følgende:

Styremøte i Sleneset Båtforening den 19.02.2024


Referat inneholder følgende:

Styremøte i Sleneset Båtforening den 16.04.2024


Referat inneholder følgende:

Styremøte i Sleneset Båtforening den 27.05.2024