Styre - og årsmøte


Her under finder du årsmøtet for 2023

11 Februar 2023 

Referat inneholder følgende:

Referat av årsmøte  11.02.23  (Afholdt på Fjærkroa.)

1. Årsmelding 2022

2. Handlingsplan 2023

3. Leie Sleneset bobilparkering

4. Revisjonsberetning

5. Årsmøte referat

6. Balance 1

7. Balance

8. Budsjett 2023

9. Årsresultat 2022

Her under finder du styremøter

13 Februar 2023  

Referat inneholder følgende:

Referat av styremøte 13.02.23 

Afholdt klublokale


23 Januar 2023  

Referat inneholder følgende:

Referat av styremøte 23.01.23

Afholdt klublokale