Styre - og årsmøte 2023


Årsmøtet for 2023

11 Februar 2023 

Referat inneholder følgende:

Referat av årsmøte  11.02.23  (Afholdt på Fjærkroa.)

1. Årsmelding 2022

2. Handlingsplan 2023

3. Leie Sleneset bobilparkering

4. Revisjonsberetning

5. Årsmøte referat

6. Balance 1

7. Balance

8. Budsjett 2023

9. Årsresultat 2022

Styremøter 2023

Referat inneholder følgende:

Styremøte i Sleneset Båtforening den 4.09.2023


 Referat inneholder følgende:

Styremøte I Sleneset Båtforening den 15.05.2023


Referat inneholder følgende:

Referat av styremøte 24.04.23

Afholdt klublokale


23 Januar 2023  

Referat inneholder følgende:

Referat av styremøte 23.01.23

Afholdt klublokale