STYREMEDLEMMER

Styreleder 

Helge Oddøy

Tlf 90014675

Nest leder

Agnar Olsen

Tlf 95083861

Styremedlem

Janne-Kari Henningsen

Tlf 95189871

Styremedlem

Frank Hansen

Tlf 99098005

Styremedlem / sekreter 

Thore Thorolvsen

Tlf 96919484

Vara

Ernst Grønnbeck

Tlf 90571001

Vara

Villy Hansen

Tlf 95206807


Org nr. 994456830 * Sleneset båtforening * Slenesviken 22, 8762 Sleneset * Epost:   slenesetbf@slenesetbf.com