STYREMEDLEMMER

Styreleder 

Helge Oddøy

Tlf 90014675

Nest leder

Thore Thorolvsen

Tlf 96919484

Kasser

Steinar Joakimsen

Tlf 90736786

Sekretær

Irene Selsøyvoll

Tlf 99229685

Styremedlem

Dan Kristian Larssen

Tlf 46683812

Styremedlem

Agnar Olsen

Tlf 95083861

Vara

Villy Hansen

Tlf 95206807

Vara

Tejre Løkken

Tlf 90261191


Org nr. 994456830 * Sleneset båtforening * Slenesviken 22, 8762 Sleneset * Epost: slenesetbf@sleneset.no