Slenesvika

Slenesvika Fiskeri og Gjestehavn!

Henstilling og oppfordring fra Sleneset Båtforening til alle båtfolk som benytter Slenesvika, enten som permanent havn eller gjestehavn!

Alle båteiere/båtførere er pliktig til å påse at Slenesevika havn er, og forblir en havn som er fri for all form for forurensing.

Utslipp av forurenset lensevann eller dumping av skadelige stoffer er forbudt ihh til Norsk Lov (ref. Småbåtloven). Ved observasjon av åpenbar dumping av skadelige stoffer, lensing av forurenset lensevann i havnen, vil Sleneset Båtforening som en hovedaktør i Slenesvika Havn, informere båteier/båtfører samt varsle de rette myndigheter. Se e-post fra Lurøy Kommune

Sløying av fisk/dumping av fiskeslo bør ikke forkomme i Slensvika da dette tiltrekker seg fugler som igjen vil spre sin avføring på parkert biler, båter/båt kalesjer med de konsekvenser det har.

Styre i Sleneset Båtforening