Rekeaften for medlemmer

11.09.2022

Dato for høstens tradisjonelle Rekeaften er satt til den: 22.10.2022. 

Påmelding vil blive annoceret på litt senere.