Referat styremøte 8.01.24

12.01.2024

STYREMØTE, AVHOLDT I BÅTFORENINGENS LOKALER DEN 08.JANUAR 2024.

Følgende styremedlemmer til stede: Styreleder Helge K Oddøy, Nestleder Agnar K Olsen, Kasserer Steinar Joakimsen, Sekretær Thore Thorolvsen, Styremedlem Janne Kari Henningsen, Styremedlem Frank Hansen.

Møte satt kl. 18:05.

Styreleder åpnet møte med å ønske alle velkommen pluss at han gjorde en gjennomgang av den aktiviteter som hadde forkommet i foreningen siden siste styremøte.

På-sveiset fortøynings-pullerter på nord-syd gående gjeste kai vestre side.

Stoler utlånt til Skjærgårsgaming.

Elektro på befaring for planlegging av el-installasjon i vinterhagen.

Viften i Dusjrommet utskiftet. (Elektro)

Oppsigelse av 3 båtplasser.

SAK 01/24: Dato for årsmøte.

Det ble enstemmig vedtatt at 2024 Årsmøte skal avholdet på Fjærkroen den 10.Februar kl. 19:00.

SAK 02/24: 2024 HANDLINGSPLAN.

Styreleder la frem og gikk gjennom punktene for 2024 Handlingsplan.

Et enstemmig styre vedtok at den fremlagte Handlingsplan for 2024 skal legges frem for årsmøte den 10.02.24 for endelig godkjenning.

SAK 03/24: GODKJENNING AV ÅRSMELDINGEN.

Styreleder la frem og gikk gjennom alle punktene på årsmeldingen.

Et enstemmig styre vedtok at den fremlagte Årsmeldingen skal legges frem for årsmøte den 10.02.24 for endelig godkjenning.

SAK 04/24: ÅRSRESULTATET OG RENGSKAPSMESSIG BALANSE FOR SLENESET BÅTFORENING 2023.

Kasserer la frem og redegjorde for foreningens Årsresultat og den regnskapsmessige Balansen for 2023.

Et enstemmig styre vedtok at det fremlagte Årsresultatet og Balansen skal legges frem for årsmøte den 10.02.24 for endelig godkjenning.

SAK 05/24: BUDGETFORSLAGET FOR SLENESET BÅTFORENING FOR 2024.

Kasserer la frem Budget forslaget for 2024.

Et enstemmig styre vedtok at det fremlagte forslag for Budget for 2024 skal legges frem for årsmøte for endelig godkjenning.

SAK 06/24: Forslag om endring av foreningens vedtekter § 4.4 under punkt VALG, bokstavene a til og med f.

Under fjorårets årsmøte ble det påpekt at foreningens vedtekter som gjelder valg, ikke ble utført i henhold til hva som er forskrevet i foreningens vedtekter.

Et enstemmig styre vedtok at et forslag til vedtektsendring for valg av foreningens administrasjon skal fremlegges på årsmøte for godkjenning.

Møte hevet kl 19:15

Referent. Sekretær Thore Thorolvsen