Tilmelding til Vårslepp 2022

26.04.2022

Den 3. og 4. Juni 2022 vil Sleneset Båtforening arrangere det tradisjonelle Vårsleppet. Alle seilbåter er invitert til å delta i denne regattaen som i år kan feire 30 år. For de som er vil melde seg på bør gjøre det snarest til Sleneset Båtforenings sekretær, Thore Thorolvsen, e-post adresse: slenesetbf@sleneset.no

Styret i Sleneset båtforening har på møte i dag 25.april vedtatt å gå videre med planen om å arrangere VÅRSLEPPE.

I år så velger vi å ha begge kveldene i Slenesvika. Dette for å gjøre det noe enklere, og ikke gjøre oss avhengig av leie av ungdomshuset til lørdagen.

Vi har også valgt å kutte ut innkjøp av pinns. Disse er etter hvert blitt veldig dyre.

Skulle det likevel være et stort ønske om pinns, så kan vi ta opp bestilling, så kan disse kjøpes i etterkant av Vårsleppe.

For å få til et så stort arrangement så trenger vi mange frivillige. Janne Kari Henningsen har påtatt seg jobben med å skaffe komite.

Vi trenger til fredag kveld. 10 stk som skal st for servering i Kafeen. Det har det vært vanlig at styret tar seg av. Videre trenger vi 3 stk til grillbua. Der har vi fått folk allerede.

Videre trenger vi noen som står for middagssalg på dagen lørdag. Ca 8 til 10 stk. Så trenger vi ca 10 stk på kvelden lørdag. Vårsleppe avsluttes med søndagskafe.

I tillegg trenger vi 2 som er villig til å gå nattevakt i havna. Vi ønsker at det går vakt både natt til lørdag, samt natt til søndag.

Dette er ment som en orientering. Fullstendig program blir kunngjort senere,.

Det blir også dugnad i forkant av Vårsleppe. Oppsetting av telt med mere. Dato kunngjøres senere.

Håper at det etter to år uten Vårsleppe, er stor entusiasme for å få til dette.For dere som ønsker å stille i komite.. ring Janne kari på telefon: 95189871.