Vaktuker 

01.06.2021

2021.

Uke 23. Jon Petter Antonsen og Arne og Rita Westgård. Tlf: 90072514. 91566434.

Uke 24. Tom Klæbo. Tlf:94893170.

Uke 25. Geir Johansen. Tlf: 91858230.

Uke 26. Ingen.

Uke 27. Ove Magnus Olsen. Aud Vestøl. Tlf: 48192730. 97098466.

Uke 28.Aud Vestøl. Odd Reidar Sagmo. Tlf: 97098466. 99237541.

Uke 29. Stian Skjærvik. Tlf: 47678052.

Uke 30. Roar og Katrine Johansen.Tlf: 40458645.

Uke 31.Arnt Petter Karoliussen. Tlf: 91330518.

Uke 32. Atle Og Gunn Forsland Benjaminsen. Tlf: 48058968.

Uke 33. Torbjørn Rossvoll. Tlf: 99799997.

Uke 34. Halgeir Moe. Tlf: 91913472