Styremøte 27 mai 2024

31.05.2024

Møtereferat fra Styremøte avholdt den 27.05.2024

Følgende styremedlemmer til stede: Styreleder Helge K. Oddøy. Nestleder Agnar K.Olsen. Sekretær Thore Thorolvsen. Styremedlem Janne Kari Henningsen. Styremedlem Frank Hansen.

Møte åpnet kl 18:00

Styreleder åpnet møte med en oppdatering om aktiviteter som har hendt siden siste styremøte.

Vifte i Grill bua må repareres, eventuelt utskiftet. Styreleder er i kontakt med leverandør for reparasjon eller eventuelt nyinnkjøp.

Oppussing av Grill bua, innvendig, er gjort. En stor takk til de av medlemmene som har vært initiativtakere og som fysisk har gjort jobben.

Varmekabel til utvendig vannslange er fornyet og fungerer.

El/el kontakter og varmeovner i uterommet/vinterhagen er ferdig installert.

Søppel boks skuret er komplett. Maling gjenstår, men vil bli gjort i den nærmeste fremtid.

SAK: 14/24: ORGANISERING AV ÅRETS VÅRSLEPP.

Glass, papirtallerkener, bestikk, etc. er innkjøpt. Musikk, Mat/Drikke er bestilt. En vaktbåt under regattaen er sikret. Dommer båt er under utredning. Mesteparten av komiteene som trenges under arrangementet er i boks. Vask av klubblokalet etter at arrangementet er ferdig er avtalt. Tilstanden til parkeringsområdet sør om klubblokalet samt adkomstveien er i dårlig stand. Grusing/lapping med asfalt er nødvendig og det ble bestemt at man skulle kontakte Kommunen, som er eier av området, om at det må gjøres et vedlikehold på området.

SAK: 15/24: OVERORDNET VAKT.

Overordnet Vaktliste enstemmig vedtatt og vil bli tilgjengelig fra den 16.06.2024

Møtet avsluttet kl 19:20.

Referent Sekretær Thore Thorolvsen