Styremøte 19.02.2024

06.03.2024

Styremøte i Sleneset Båtforening den 19.02.2024

Møte satt kl 18:00. Følgende styremedlemmer til stede: Styreleder Helge Oddøy, Nestleder Agnar Olsen, Styremedlem Janne Kari Henningsen og styremedlem Frank Hansen. Sekretær Thore Thorolvsen ikke til stede.

Styreleder refererte om følgende: Foreningens utendørs kamera har vært ute av drift pga inntrengt fuktighet. Dette er nå tatt vare på og kamera er oppe og går. Elektro er varslet om å begynne installasjon av varme i "vinterhagen", da i henhold til vedtak på årsmøte.

SAK 8/24: Konstituering av foreningens styre: Nestleder Agnar Olsen, Sekretær Thore Thorolvsen. Ingen av styremedlemmene var villig til å påta seg å fungere som kasserer.

SAK 9/24: Styret gir Styreleder fullmakt til å avtale musikkarrangement til Vårslippet med en som inntil kr. 20.000,-

SAK 10/24: Det var kommet inn to forslag til regnskaps tjenesten. Forslagene som følger: Fra Edvardsen Økonomiservice og fra Steinar Joakimsen. Styret gikk enstemmig inn for Steinar Joakimsen tilbud.

Møte hevet kl 19.15.

Frank Hansen.

Referent.