Henstilling og oppfordring fra Sleneset Båtforening til alle båtfolk som benytter Slenesvika, enten som permanent havn eller gjestehavn!

03.04.2024

Slenesvika Fiskeri og Gjestehavn!

Henstilling og oppfordring fra Sleneset Båtforening til alle båtfolk som benytter Slenesvika, enten som permanent havn eller gjestehavn!

Alle båteiere/båtførere er pliktig til å påse at Slenesevika havn er, og forblir en havn som er fri for all form for forurensing.

Utslipp av forurenset lensevann eller dumping av skadelige stoffer er forbudt ihh til Norsk Lov (ref. Småbåtloven). Ved observasjon av åpenbar dumping av skadelige stoffer, lensing av forurenset lensevann i havnen, vil Sleneset Båtforening som en hovedaktør i Slenesvika Havn, informere båteier/båtfører samt varsle de rette myndigheter. Se e-post fra Lurøy Kommune

Dumping av fiskeslo bør ikke forkomme i Slensvika. (Ref. Forurensningsloven paragraf 28.) Dette tiltrekker seg fugler som igjen vil spre sin avføring på parkert biler, båter/båt kalesjer med de konsekvenser det har.

Styre i Sleneset Båtforening

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forurensning av en viss mengde skal meldes til teknisk etat eller 110

Her er det uansett best å jobbe forebyggende slik dere nå har startet med.

Det blir fort dyrt for forurenser om noe havner på havet (eller på land) og kommunen må inn å rydde opp.

Forurenser betaler da alt.

Men det må selvsagt ikke være slik at folk ikke varsler ved forurensing. Det er en pålagt ved lov.