Referat av styremøte 24.4.23

30.04.2023

 Styremøte, Sleneset Båtforenings Klubbhus, den 24.04. 2023!

Samtlige av styrets medlemmer til stede: Styreleder Helge Oddøy, Nestleder Agnar Olsen, Sekretær Thore Thorolvsen, Kasserer Steinar Joakimsen, Styremedlem Janne Kari Henningsen og Styremedlem Frank Hansen.

Styreleder åpnet møte kl 19:30 med å ønske alle velkommen samt at han redegjorde for hendelser og aktiviteter siden siste styremøte. Ingen store aktiviteter.

Den nye flaggstangs kulen satt på.

Oppretting av kaifronten pågår. Vinduspartiene til den inn glasset veranda er mottatt og materialet for trekonstruksjonen vil komme med det første.

Det er erfart at strømkursen til pantryets kjøleskap hadde slått seg ut og innholdet i skapet ødelagt.

Det ble også nevn at oppvaskmaskinen av en eller annen anledning hadde lekket vann. Dette lekkede vannet hadde forårsaket at sokkelen til kjøkkenbenken var blitt ødelagt, men at ny sokkel var nå installert. Årsaken til denne vannlekkasjen var ikke funnet og oppvaskmaskinen funger nå normalt.

Styreformann hadde mottatt forespørsel fra Båtmagasinet om mangelfull om informasjon fra foreningen. Styreformann bekreftet at han ville kontakte Båtmagasinet og få rettet opp manglene og rette opp eventuelle feilopplysningene.

SAK 7/23: Godkjenning av sommerens Overordnet Vaktliste. Etter en del justeringer ble listen godtatt, og Styreformann vil komme med en revidert Overordnet vaktliste som også vil bli postet på foreningens hjemmeside og fb side.

SAK 8/23: Planlegging for årets Vårslepp. Styre diskuterte organisering og forskjellig praktiske gjøremål. Styreformann har vært i kontakt med flere leverandører av bacalo og lapskaus. Etter nærmere vurdering vil han gjøre avtale for levering. Sekretær vil bestille «Event armbånd» til bruk på fredagen og lørdagens fest. Det ble bestemt at styret møtes den 15. Mai for å gjøre det siste detaljerte bestemmelser. Likeså har styreformann vært i kontakt med musiker for de to kveldene. Dette er nå «i boks» så musikken er sikret.

SAK 9/23: Søknad om tildeling av utlån av hovednøkkel til foreningens service hus. Det var kommet inn søknad om nøkkel og i så måte tilgang til foreningens service hus. Styre drøftet den aktuelle søknaden og det ble enstemmig vedtatt at søknaden kunne innvilges. Det ble også enstemmig vedtatt at søker skal orienteres skriftlig om styrets vedtak og de betingelse som ble satt.

SAK 10/23: Søknad om økonomisk støtte til Solværøyans Velforening. Det var kommet inn en søknad fra ovenfornevnte forening om økonomisk støtte. Styre drøftet saken og det ble enstemmig vedtatt at Sleneset Båtforening skulle tildele Solværøyans Velforening titusen kroner, (kr 10 000,-)

Styreformannen takket alle for oppmøte og møte avsluttet kl 21:00.

Referent :Thore Thorolvsen, Sekretær