Innkaldelse til Årsmøte

24.01.2023

Lørdag den 11. Februar 2023. Kl 19.00.

Sted: Fjærkroa.

Årsmøte i Sleneset Båtforening.Dagsorden i henhold til vedtekter.

1.Styreleder ønsker velkommen.

2.Valg av møteleder.

3.Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

4.Godkjenning av innkalling.

5.Godkjenning av saksliste.

6.Valg av møtereferent.

7.Valg av tellekorps.

8.Årsberetning.

9.Regnskap.

10. Innkomne forslag.

11.Handlingsplan.

12.Fastsettelse av kontingent, årsavgift og andre leieinntekter for inneværende år.

13.Forslag til budsjett for 2023.

14.Forslag til endringer av vedtekter.

15.Valg.

Rett etter årsmøtet vil medlemsmøte bli satt.

Saker: Eventuelt.

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøte kan sendes på epost til : hkn-odd@online.no.

Eller pr brev til Sleneset Båtforening. Oddaveien 36. 8762 Sleneset, og må være styret i hende senest 8 dager før Årsmøtet.

Etter medlemsmøtet blir det mulighet til å få kjøpt forfriskninger.

Styret i Sleneset Båtforening.