Oppslag til årsmøde 2022

28.01.2022

12 Februar 2022

Årsmøte i Sleneset Båtforening

Lørdag den 12. Februar 2022. Kl 19.00.

Sted: Fjærkroa.

Dagsorden i henhold til vedtekter.

1.Styreleder ønsker velkommen.

2.Valg av møteleder.

3.Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

4.Godkjenning av innkalling.

5.Godkjenning av saksliste.

6.Valg av møtereferent.

7.Valg av tellekorps.

8.Årsberetning.

9.Regnskap.

10.Valg.

11.Handlingsplan.

12.Fastsettelse av kontingent, årsavgift og andre leieinntekter kommende år.

13.Forslag til budsjett for 2021.

14.Forslag til endringer av vedtekter.

15.Innkomne forslag.

Rett etter årsmøtet vil medlemsmøte bli satt.

Saker: Eventuelt.

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøte kan sendes på epost til : hkn-odd@online.no.

Eller pr brev til Sleneset Båtforening. Oddaveien 36. 8762 Sleneset, og må være styret i hende senest 8 dager før Årsmøtet.

Etter medlemsmøtet blir det mulighet til å få kjøpt forfriskninger.

Styret i Sleneset Båtforening.