Årsmøte Sleneset båtforening 10 feb 2024

09.01.2024

Lørdag 10. februar 2024. Kl 19.00. Sted: Fjærkroa..

Årsmøte i Sleneset båtforening.

Lørdag 10. februar 2024. Kl 19.00.

Sted: Fjærkroa..

Dagsorden i henhold til vedtekter.

· Styreleder ønsker velkommen.

· Valg av møteleder.

· Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

· Godkjenning av innkalling.

· Godkjenning av saksliste.

· Valg av møtereferent.

· Valg av tellekorps.

· Årsberetning.

· Regnskap og revisors beretning.

·Innkomne forslag.

·Handlingsplan.

·Fastsettelse av kontingent, årsavgift og andre leieinntekter for inneværende år.

·Forslag til budsjett for 2024.

·Forslag til endringer av vedtekter.

·Valg.

Rett etter årsmøtet vil medlemsmøte bli satt.

Saker: Eventuelt..

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet kan sendes på epost til: hkn-odd@online.no eller slenesetbf@slenesetbf.com

Eller pr brev til Sleneset båtforening. Oddaveien 36. 8762 Sleneset, og må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet.

Etter medlemsmøtet blir det anledning til å få kjøpt forfriskninger.